Bouwmanagement

FokkeAdvies biedt de mogelijkheid om tijdens het gehele advies-, ontwerp- en bouwtraject de communicatie tussen alle betrokken partijen op zich te nemen, deze aan te sturen en te controleren. Dit doen wij voor zowel de zakelijke opdrachtgever als de particulier met adviesaanvragen of (ver)bouwplannen.

Wat kan FokkeAdvies voor u betekenen?

Begeleiden vergunningstrajecten

Het kan zijn dat uw beoogde (ver)bouw onderhavig is aan vergunningen. Meestal is een omgevingsvergunning voldoende FokkeAdvies kan u dan bijstaan in de architectenkeuze of de keuze voor een bouwkundig ontwerp- en tekenbureau. Zij voorzien u van de benodigde stukken voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook het inschakelen van een constructeur of andere adviseur kunnen we voor u verzorgen.

Aanvragen en beoordelen offertes

Het maakt niet uit hoe klein of groot de bouwwerkzaamheden zijn, het is altijd goed om een aantal offertes op te vragen. FokkeAdvies kan u adviseren over de verkregen offertes. Hierbij moet u denken aan de volgende controles. Klopt de inhoud van de offerte met uw veronderstelling? Zijn de juiste hoeveelheden opgenomen, kloppen de bedragen en de opgenomen materiaalkeuzes? Zijn de offertes onderling voldoende overeenkomend om de prijs te kunnen vergelijken?

Opdrachtverstrekking

Bij de contractvorming is het van belang dat de gegevens goed op papier komen te staan. De kwaliteit van het werk wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het gegeven. FokkeAdvies kan u daarover adviseren zodat de afspraken over de prijs, de uitvoeringsduur, betaling van termijnen en de eventuele bankgarantie goed worden vastgelegd in een schriftelijke opdracht.

Toezicht tijdens het bouwproces

Ondanks dat alles goed is vastgelegd is het aan te bevelen om toezicht te houden tijdens de uitvoering. Bouwen is en blijft mensen werk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. U wilt zich daar geen zorgen over maken. FokkeAdvies kan namens u toezicht houden op de bouwplaats. Wij beoordelen voor u of er wordt gebouwd conform de contractstukken en of het geleverde werk aan de kwaliteit voldoet als overeengekomen. Zowel dagelijks toezicht als incidenteel een bezoek aan de bouwplaats is mogelijk